Tillverkning

Tillverkningen av t.ex bänkskivor, hyllplan eller andra limfogar sker ifrån grunden. Träet kapas först och klyvs från plankan, de bearbetade delarna limmas ihop till en limfog.


Dock, materialval och tillvägagångssätt avgörs beroende av krav på kvalitet och finnish -detta sker förstås alltid i samråd med dig som kund.


I tillverkningsprocessen används torkat virke noga utvalt och av god kvalitet

för beständighet samt för att reducera risk för t.ex.sprickbildning m.m.

FINSNICKERIET 

I UPPSALA